POLITYKA PRYWATNOŚCI MIEDZIOWE.PL
X
W ramach naszych serwisów internetowych stosujemy pliki cookies. Używamy cookies, żeby zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny i dostosować ją tak, aby korzystanie z niej było dla nich przyjemniejsze i ciekawsze. Stosujemy cookies także w celach reklamowych i statystycznych. Cookies mogą być również stosowane przez współpracujących z nami reklamodawców oraz przez firmy badawcze. W każdej chwili mogą Państwo zmienić swoje ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje dotyczące stosowania cookies, w tym możliwości dokonania zmiany ustawień w zakresie cookies znajdą Państwo w naszej "Polityce Prywatności" ZAMKNIJ
 
Wiadomości
Sport
Nie przegap
Nowe Galerie Foto
Ładowanie galerii zdjęć...
więcej...
22
Marca 2018
Czwartek
Imieniny obchodzą:
Bogusław, Katarzyna,
Kazimierz, Paweł
Do końca roku 284 dni.
Regulamin modułu ogłoszeń drobnych w portalu miedziowe.pl
Regulamin modułu ogłoszeń drobnych w portalu miedziowe.pl
25.02.2011. Radio Elka
&1
Postanowienia ogólne. 

1. Prowadzeniem modułu ogłoszeń drobnych (zwanym dalej „Modułem ogłoszeń”) zajmuje się AGENCJA REKLAMOWA EL Sp. z o.o. (zwane dalej „Agencją”) z siedzibą w Lesznie przy ul. Sienkiewicza 30a (zwaną dalej „Siedzibą”) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
2. Obsługę i oprzyrządowanie techniczne niezbędne do funkcjonowania Modułu ogłoszeń w zakresie płatności poprzez SMS zapewnia Spółka BILD PRESSE POLSKA sp. z o. o. sp.k. ( 90-539 Łódź, ul. Żwirki ) – zwana dalej „Koordynatorem Technicznym 1”.  Obsługę i oprzyrządowanie techniczne niezbędne do funkcjonowania Modułu ogłoszeń w zakresie płatności elektronicznych zapewnia PayU S.A. (ul. Marcelińska 90, 60-324 Poznań) – zwana dalej „Koordynatorem Technicznym 2”. 
3. Ogłoszenia do Modułu ogłoszeń mogą być dodawane wyłącznie przez pełnoletnie osoby fizyczne. Osoby zamieszczające ogłoszenie w Module Ogłoszeń będą dalej zwane „Ogłoszeniodawcami”. 
4. Pod nazwą Witryna, w dalszej części umowy rozumiany będzie serwis internetowy pod adresem http://www.miedziowe.pl.
5. Moduł ogłoszeń znajduje się na Witrynie w okresie od dnia 7 lutego 2011 r. do odwołania. 

&2
Warunki zamieszczania ogłoszeń na Witrynie. 

1. Osoby chcące zamieścić ogłoszenie w Module ogłoszeń muszą kliknąć w pozycję „Wyślij swoje ogłoszenie” a następnie muszą wykonać następujące czynności: 
- wybranie kategorii ogłoszenia i kliknięcie w ikonę „NASTĘPNE”, 
- wybranie rodzaju ogłoszenia, 
- wpisanie tytułu ogłoszenia nie dłuższego niż 40 znaków, 
- wpisanie treści ogłoszenia bez znaczników języka html nie dłuższej niż 750 znaków, 
- wybranie i wczytanie pliku zdjęciowego o rozszerzeniu *.jpg, rozmiarze 640x480 pikseli oraz ciężarze nie większym niż 400 kB, 
- prawidłowe wpisanie adresu mailowego w celu kontaktu użytkowników Witryny z ogłoszeniodawcą poprzez formularz kontaktowy (adres mailowy nie będzie widoczny dla użytkowników Witryny),
- wpisanie maksymalnie 2 numerów telefonów kontaktowych, 
- wysłanie na nr 72051 wiadomości tekstowej SMS o treści ELKA (wielkość liter nie ma znaczenia) nazywanej dalej Zgłoszeniem i odebranie wiadomości tekstowej z kodem, 
- wpisanie otrzymanego kodu w pole "SMS Kod"
- kliknięcie ikonki „Zatwierdź” 
2. Opublikowane ogłoszenie będzie widoczne na Witrynie od razu po wprowadzeniu przez Ogłoszeniodawcę otrzymanego kodu. Okres publikacji ogłoszenia wynosi 180 dni. 
3. Jedno ogłoszenie może dotyczyć tylko i wyłącznie jednej oferty. Umieszczanie wielu ofert w jednym ogłoszeniu jest zabronione. Łamanie tego punktu regulaminu spowoduje usunięcie ogłoszenia.
4. Koszt zamieszczenia ogłoszenia przy płatności przez wysłanie wiadomości tekstowej SMS o treści ELKA wynosi 2,46 zł z Vat. 
5. Użytkownicy publikujący ogłoszenia dotyczące handlu psami i kotami winni prowadzić hodowle zwierząt zarejestrowane w ogólnokrajowych organizacjach społecznych, których statutowym celem jest działalność związana z hodowlą rasowych psów i kotów. Jednocześnie ogłoszeniodawcy winni zapewnić, że do sprzedaży dochodzić będzie wyłącznie w miejscu chowu lub hodowli zwierząt. Wykluczone jest zatem sfinalizowanie transakcji na ogległość.

&3
Zasady związane z wysyłaniem Zgłoszeń. 

1. Zgłoszenie to wiadomość tekstowa SMS zawierająca w treści słowo-klucz: ELKA wysłana na nr 72051 (koszt 2,46 z Vat) w celu otrzymania kodu pozwalającego zamieścić ogłoszenie na Witrynie. 
2. Zgłoszenia nie zawierające poprawnie wpisanego słowa kluczowego jest nieważne. Wielkość liter wpisywanych w zgłoszeniu nie ma znaczenia. 
3. Koszt przesłania Zgłoszenia podany jest na Witrynie, a jego wielkość jest niezależna od operatora sieci telefonii komórkowej. 
4. Zgłoszenie może być wysłane wyłącznie z telefonu komórkowego. Zgłoszenia wysłane za pomocą komputera nie będą uwzględniane. 
5. Zgłoszenia wysyłane przez osoby chcące dodać ogłoszenie do Modułu ogłoszeń są przyjmowane i rejestrowane przez automatyczny system zgłoszeń, który określa czas odbioru Zgłoszenie, mierzony dla płatności elektronicznych według zegara Koordynatora Technicznego 2 a dla płatności poprzez SMS według zegara Koordynatora Technicznego 1. 
6. Dane zarejestrowane przez automatyczny system zgłoszeń są rozstrzygające dla ustalenia prawa dodawania ogłoszeń do Modułu ogłoszeń. 
7. Agencja ma prawo wysyłać do Ogłoszeniodawców wiadomości o charakterze reklamowym przez pół roku licząc od czasu otrzymania Zgłoszenia. 

&4
Zasady związane z płatnościami przelewem lub kartą. 

1. Warunkiem koniecznym jest dokonanie płatności zgodnie ze wskazówkami podanymi na Witrynie lub na stronie banku Ogłoszeniodawcy. 
2. Ogłoszeniodawca w szczególności powinienie zwrócić uwagę na pole tytułem przelewu oraz kwota przelewu. Jeśli nie są one już automatycznie wypełnione należy je wypełnić zgodnie z podanymi wskazówkami. Widoczny tytuł płatności oraz kwota są istotnymi elementami poprawnego zaksięgowania przelewu i przekazania środków do dyspozycji Odbiorcy. Zmiana kwoty transakcji lub jej modyfikacja może skutkować unieważnieniem ogłoszenia. 

&5
Postanowienia końcowe. 

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Ogłoszeniodawców jest Agencja. Ogłoszeniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Agencję dla celów organizacji Modułu.Ogłoszeniodawca może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Dodając ogłoszenie do Modułu Ogłoszeń Ogłoszeniodawca potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym Regulaminie. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia dodanie ogłoszenia do Modułu ogłoszeń.
2. Wszelkie reklamacje w związku z Modułem Ogłoszeń należy zgłaszać do Agencji na jej adres Siedziby na piśmie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń takiego Ogłoszeniodawcy w związku z dodaniem przez niego ogłoszenia do Modułu ogłoszeń, albo w terminie 7 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację, jeżeli została ona zgłoszona w terminie. 
3. Reklamacje związane z dodaniem ogłoszenia do Modułu ogłoszeń rozstrzyga Agencja. 
4. Agencja nie ponosi odpowiedzialności za dostarczenie wiadomości SMS. 
5. Agencja nie ponosi odpowiedzialności za niezamieszczone ogłoszenia z powodów od niej niezależnych w szczególności niezapowiedzianych przerw w dostawie usług hostingowych spowodowanych zdarzeniami losowymi bądź warunkami atmosferycznymi. 
6. Zgłoszenia do Modułu ogłoszeń nie spełniające wymogów określonych w Regulaminie, w szczególności niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o złych innych parametrach technicznych w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym jego czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych na nim danych, zawierających treści nie powiązane z kategorią lub rodzajem ogłoszenia, zawierających treści, które zdaniem Agencji naruszają normy prawne, moralne, etyczne lub obyczajowe, zawierają treści niezgodne z zasadami współżycia społecznego, zawierają wulgaryzmy, zawierają treści, które zdaniem Agencji sugerują usługi erotyczne lub seksualne, które zdaniem Agencji zawierają treści promujące produkty, usługi i strony www tworzące działalność konkurencyjną wobec Agencji są nieważne i zostaną wykluczone z Modułu Ogłoszeń.
7. Przed zamieszczeniem ogłoszenia dotyczącego wpuszczenia do obrotu zwierzęcia domowego ogłoszeniodawca zobowiązany jest dostarczyć osobiście do siedziby portalu miedziowe.pl w Lesznie przy ul. Sienkiewicza 30 a dokument potwierdzający że sprzedawane zwierzę pochodzi z zarejestrowanej hodowli. Ogłoszenia ogłoszeniodawców, którzy nie spełnią tego wymogu będą usuwane. Każda próba zamieszczenia ogłoszenia dotyczącego wpuszczenia do obrotu zwierzęcia domowego pochodzącego z niezarejestrowanej hodowli na portalu miedziowe.pl (taką próbą jest również oferta oddania zwierzaka w zamian za koszty odchowania lub oferta dotyczących np. sprzedaży akcesoriów, gdzie zwierzę występuje jako dodatek [gratis]) będzie skutkować złożeniem doniesienia do organów ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa przez Ogłoszeniodawcę. Z portalu miedziowe.pl usuwane będą ogłoszenia w których zawarta jest informacja dotycząca sprzedaży zwierzęcia z dowozem. Nie dotyczy to nabywania psów i kotów od podmiotów prowadzących schroniska dla zwierząt oraz organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.
8. Od osób które zamieszczą ogłoszenie nie spełniające kryteriów określonych w pkt 6 i 7 & 5 niniejszego regulaminu również będą pobierane środki.
9. Operatorzy GSM odpowiadają jedynie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające realizację Serwisu. Upusty cenowe dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe nie mają zastosowania do numeru dostępowego do serwisu. 
10. Dodając ogłoszenie do Modułu ogłoszeń i biorąc w nim udział uczestnik, jego rodzic bądź opiekun podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Modułu Ogłoszeń i wyraża zgodę na jego treść. 
11. Regulamin Modułu Ogłoszeń jest dostępny dla Ogłoszeniodawców w Siedzibie Agencji oraz na Witrynie.
12. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Modułu Ogłoszeń, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Agencji. 
13. Agencja zastrzega sobie prawo do zmiany zasad prowadzenia Modułu Ogłoszeń i treści Regulaminu w okresie znajdowania się Modułu Ogłoszeń na Witrynie.
Dyżurny reporter: 667 70 70 60

 
reklama